Header afbeelding

Geschiedenis

De polder waar u straks mogelijk uw droomhuis bouwt droeg vroeger de naam Heerlykheyd van Heeswyck en wordt in 1261 voor het eerst genoemd in de archieven van Montfoort. Het gebied grensde aan de oude route Blokland en werd in de vroege Middeleeuwen rond de stad ontgonnen. De grondeigenaren gaven het onontgonnen gebied volgens een vaste maatvoering uit. De afspraken tussen de grondeigenaren en de ontginners stonden in een zogenoemde cope. Soms bleef er tussen twee copen een gebied over waarop de vaste maten niet konden worden toegepast. Dit gebied werd gesloten oftewel beloken genoemd, later verbasterd tot Blokland.

Van Blokland naar Montfoort
In 1818 vormde het gerecht Blokland samen met Willeskop en Kort-Heeswyck de zelfstandige gemeente Willeskop. Deze gemeente is in 1989 opgegaan in de gemeente Montfoort. In Montfoort herinneren verschillende straatnamen nog aan oude tijden. Zo ook de weg Blokland, oftewel de Bloklandse dijk
genoemd. Deze dijk vormt de oude achterkade van de ontginnings- gebieden van Willeskop en Heeswyck. Een achterkade werd opgeworpen om het water buiten de ontginning te keren.

(uit: Montfoort geschiedenis en architectuur, Fred Gaasbeek en Charles Noordam, Zeist 1992)

 

     Uit het familie archief van familie Versloot